• Trwa nabór uczniów do klas pierwszych. Przypominamy ważne terminy.

     •  

      od 13 maja do 17 czerwca 2019 r.

      składanie podań do wybranej przez kandydata szkoły

      od 21 do 25 czerwca 2019 r.

      przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę – świadectwo oraz zaświadczenieo wynikach egzaminu zewnętrznego

      04 lipca 2019 r.

      godz. 12:00

      podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      do 11 lipca 2019 r.do godz. 15:00

      potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

      12 lipca 2019 r. godz. 12:00

      ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy przedłożyli oryginały dokumentów