• Europejski Dzień Języków

      26.09.2022 roku obchodziliśmy Europejski Dzień Języków, międzynarodowe święto ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Z tej okazji nauczyciele języków obcych przygotowali kilka atrakcji dla uczniów naszej szkoły. W ramach poszerzania wiedzy o krajach niemieckojęzycznych klasy 3 i 4 liceum wysłuchały krótkiego wprowadzenia na temat powstania po II wojnie światowej dwóch państw: RFN i NRD oraz ponownego zjednoczenia Niemiec, a następnie obejrzały film „Good Bye Lenin!” Wiele ciekawych informacji przyniósł młodzieży quiz z wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych. Na lekcjach uczniowie mieli okazję zagrać w BINGO, oczywiście w języku angielskim i niemieckim. Poza tym został ogłoszony konkurs na przygotowanie plakatu promującego naukę języków obcych. Najlepsi otrzymali drobne nagrody. Zwycięzcom gratulujemy!

     • Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych

      12- 16 Września 2022 r.

      Tydzień Profilaktyki Chorób Zakaźnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim

      Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Dlatego wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowaliśmy dla szkół pakiet materiałów edukacyjnych.

     • OGŁOSZENIE !!!

      Dnia 01.09.2022 roku (czwartek) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:

      • 830 - msza święta w kościele św. Jadwigi,
      • 930 – inauguracja w hali sportowej ZSP dla klas II-IV.
      • 1030– inauguracja w hali sportowej ZSP dla klas I.
     • Spotkanie uczestników projektu

      W poniedziałek w szkolnej auli odbyło się ostatnie spotkanie uczestników projektu „Staże zagraniczne drogą do rozwoju zawodowego i integracji z narodami Europy”, na którym podsumowaliśmy nasze działania i wykonaliśmy wizualizację zdobytych umiejętności. Był czas na wspomnienia, bo przecież w okresie trwania projektu poznaliśmy kulturę Włoch, pracowaliśmy we włoskich firmach, wykonaliśmy prezentacje, nakręciliśmy filmy, napisaliśmy poradniki, zorganizowaliśmy konferencję. Było dużo zabawy, śmiechu i pamiątkowe zdjęcia.

     • Wycieczka edukacyjna

      W dniu 26.05.2022 grupa 40 uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami (p. Dorotą Matukiewicz, p. Marzeną Truchan-Michalak, p. Albertem Pągowskim oraz p. Krzysztofem Leszkiewiczem) udali się na wycieczkę edukacyjną. Młodzież zwiedziła Zakład ABC Recykling w Krośnie Odrzańskim, następnie udali się do Parku Fizyki w Nowej Soli, gdzie pod okiem animatorki mogli zwiedzić park, w którym przygotowane są przyrządy demonstrujące prawa i zasady z różnych działów fizyki.

     • Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne

      W dniu 27.04.2022 odbyło się Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne. Z naszej szkoły wzięli w nim udział: Wanesa Korab z klasy 1 B (opowiadała o swoich obserwacjach Księżyca), Julia Wlazło z klasy 3 Ap (omawiała wykorzystanie astronomii w bajkach Disney'a), Kamil Szumow z klasy 1 B (opisywał czarne dziury). Opiekunem grupy była Pani Marzena Truchan-Michalak, nauczycielka fizyki. Wszystkie wygłoszone referaty były bardzo ciekawe i poszerzały wiedzę uczestników z zakresu astrofizyki. Jury wyróżniło pracę Wanesy i zaprosiło do udziału w XLVIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym, które odbędzie się od 9 do 11 czerwca w Grudziądzu. Serdecznie gratulujemy Wanesie oraz pozostałym uczestnikom Seminarium i życzymy dalszych sukcesów w zgłębianiu tajemnic Wszechświata.

     • DNI DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZSP

      W ostatnich dniach uczniowie starszych klas liceum i technikum spotykali się z przedstawicielami lokalnych firm: Homanitu, Dirksa i Straży Granicznej. W ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczniowie przygotowywali swoje dokumenty aplikacyjne.Dziś ostatni Dzień Doradztwa Zawodowego, na który zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli. Pokazaliśmy naszą szkołę, przedstawiliśmy możliwości kształcenia i nowoczesne pracownie. Uczniowie technikum pokazali możliwości, jakie daje nauka w studiu fotograficznym czy pracowni komputerowej, a uczestnicy staży zagranicznych prowadzili krótkie warsztaty z zainteresowanymi uczniami. Zainteresowani kształceniem w liceum poznali nauczycieli i pracownie przedmiotowe oraz możliwości kształcenia, także w klasie mundurowej. Osoby zainteresowane nauką w szkole branżowej mogli spotkać się z przedstawicielem Cechu Rzemiosł Różnych,

     • Akademia Wojsk Lądowych

      W dniach 7 – 8 marca uczniowie (kadeci) klas mundurowych naszej szkoły spotkali się z przedstawicielem Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia – podchorążym Dominikiem Witkiem (byłym uczniem naszej szkoły). Na spotkaniu uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną AWL oraz z możliwościami rozwoju, jakie oferuje szkolnictwo i służba wojskowa. Podchorąży opowiedział również o swojej drodze jaką przebył od ucznia ZSP do słuchacza AWL.

  • Partnerzy

   • Starostwo Powiatowe Krosno Odrzańskie
   • Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
   • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
   • Stowarzyszenie Strzelecko - Obronne Pionier Gubin
   • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Krosno Odrzańskie
   • 5 KRESOWY BATALION SAPERÓW KROSNO ODRZAŃSKIE
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Facebook

  • Godziny dzwonków

   Środa 05.10.2022
  • Galeria zdjęć

    brak danych