•  

                  SZKOŁA / PRZEDMIOT

     

    PODRĘCZNIKI  I  KLASA

    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  i TECHNIKUM

    – po szkole podstawowej

    JĘZYK POLSKI

     

    M. Chmiel, A. Cisowska , Ponad słowami, Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, wydawnictwo Nowa Era, cześć I i II, W-wa 2019

    HISTORIA

     

    M.Pawlak, A.Szweda, Poznać przeszłość. Wiek XX, zakres podstawowy,  Dla absolwentów  szkół podstawowych, wyd.  Nowa Era, 2019

    WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

    A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz, W centrum uwagi, zakres podstawowy, Dla absolwentów szkół podstawowych, wyd.  Nowa Era, 2019

     

    MATEMATYKA

    M. Antek, K. Belka, P. Grabowski , Prosto do matury I,  Podręcznik dla absolwentów  szkół podstawowych , Zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era

    GEOGRAFIA

     

    R. Malarz, M. Więckowski, Oblicza geografii – podręcznik dla szkół ponadstawowych.  Zakres podstawowy, wyd. Nowa Era (podręcznik +karta pracy)

    FIZYKA

    M. Braun, W. Śliwa , Odkryć fizykę 1 – zakres podstawowy, Dla absolwentów szkół podstawowych, (podręcznik+karty pracy), wyd. Nowa Era

    BIOLOGIA

    A.Helmin, J.Holeczek , Biologia na czasie- poziom podstawowy, Dla absolwentów szkół podstawowych, wyd. Nowa Era (podręcznik +karta pracy)

    CHEMIA

    R. Hassa, A.  Mrzigod, J. Mrzigod, To jest chemia 1, poziom podstawowy, Dla absolwentów szkół podstawowych, (podręcznik ze zbiorem zadań) NOWA ERA

    INFORMATYKA

    J.Mazur, Z.Talaga, Informatyka na czasie – zakres podstawowy,  Dla absolwentów szkół podstawowych, Nowa Era

    EDUKACJA DLA BEZPIECZENSTWA

    B.Breitkopf, M. Cieśla,  Edukacja dla bezpieczeństwa, Podręcznik Szkoła Ponadpodstawowa, WSiP 2019

    PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – OD KLASY II

    Z.Makieła, T.Rachwał, Krok w przedsiębiorczość, Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych, Nowa Era 2019

     

    Podręczniki do nauki języków obcych zostaną podane po testach diagnostycznych.

    Dla zainteresowanych przedmiotami na poziomie rozszerzonych:

     

    A. Janicki, J. Komorowski, A. Peisert, W centrum uwagi, zakres rozszerzony, Dla absolwentów szkół podstawowych, wyd.  Nowa Era, 2019r. (wos)

     

    B. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh, Oblicza geografii – podręcznik dla szkół ponadstawowych.  Zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era (podręcznik +karta pracy)

     

    M. Braun, A. Byczyk, K. Byczuk, E. Wójtowicz, 

    Zrozumieć fizykę 1 – zakres rozszerzony, Dla absolwentów szkół podstawowych, wyd. Nowa Era

     

    M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, Wł. Zamachowski,  Biologia na czasie- poziom rozszerzony, Dla absolwentów szkół podstawowych, wyd. Nowa Era

     

    M. Litwin, Sz. Styka – Wlazło, J. Szymońska, To jest chemia 1, Dla absolwentów szkół podstawowych, poziom rozszerzony,(podręcznik ze zbiorem zadań) NOWA ERA

    To jest chemia – zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Nowa Era,

     

    Przedmioty ekonomiczne:

     

    E. Nojszewska, Wprowadzenie do ekonomii, Podręcznik do nauki zawodu, WSiP

     

    J. Ablewicz, Funkcjonowanie przedsiębiorstw cz.1 Podstawy prawa, WSiP

     

    B. Padurek, Zasady rachunkowości finansowej, wyd. Padurek

     

     

    Przedmioty informatyczne:

     

    S. Osetek, Montaż i eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
    cz. 1, WSiP

     

     

     

     

    SZKOŁA / PRZEDMIOT

     

    PODRĘCZNIKI -  klasa I – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

    po szkole podstawowej

     

     

    JĘZYK POLSKI

    A. Klimowicz, J. Ginter, To się czyta!, Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, klasa 1, Nowa Era 2019

    HISTORIA

     

    S. Zając, Dziś historia 1  Podręcznik dla klasy pierwszej szkoły branżowej I stopnia, SOP Oświatowiec Toruń

    WOS

    ………………….

     

    MATEMATYKA

    K. Wej, W. Babiański, To się liczy!, Podręcznik do matematyki dla klasy 1 branżowej szkoły pierwszego stopnia, Nowa Era

     

    FIZYKA

    G. Kornaś, Fizyka  Podręcznik do fizyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, klasa 1, Operon

     

    GEOGRAFIA

    S. Kurek, Geografia  Podręcznik dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, klasa 1, Operon 

    J.ANGIELSKI

    III.BS1.1  Vision 1, Jenny Quintana Elizabeth Sharman,

    J.NIEMIECKI

    S. Mróz – Dwornikowska, U. Górecka, Welttour 1, Nowa Era

    INFORMATYKA

    J. Mazur, Z. Talaga, Informatyka na czasie – zakres podstawowy,  Dla absolwentów szkół podstawowych, Nowa Era

    PODST.PRZEDSIĘBIORCZOSCI

    Z. Makieła, T. Rachwał, Krok w przedsiębiorczość, Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych, Nowa Era 2019

    EDUKACJA DLA BEZPIECZENSTWA

    B.Breitkopf, M. Cieśla,  Edukacja dla bezpieczeństwa, Podręcznik Szkoła Ponadpodstawowa, WSiP 2019

    Podręczniki do nauki języków obcych będą podane po teście diagnostycznym na początku roku

    W  ZAWODZIE  MECHANIK  POJAZDÓW  SAMOCHODOWYCH  DODATKOWO:

     

    • M.Karczewski, L.Szczęch, G.Trawiński Silniki pojazdów samochodowych, WSiP
    • P.Fundowicz, M.Radzimiński, M.Wieczorek Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, WSiP
    • E.i St. Waszkiewicz, Podstawy konstrukcji maszyn, WSiP
    • K.Grzelak, J.Telega, J.Torzewski Podstawy konstrukcji maszyn, WSiP
    • A.Górecki, Technologia ogólna – podstawy technologii mechanicznej, WSiP