•  

                  SZKOŁA/

    PRZEDMIOT

     

    PODRĘCZNIKI  w klasie I

    LO i TECHNIKUM – po szkole podstawowej

    JĘZYK POLSKI

     

    M. Chmiel, A. Cisowska , Ponad słowami, Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, wydawnictwo Nowa Era, cześć I i II, W-wa 2019

    JĘZYK ANGIELSKI

    język 1 PP+PR

    M.Rosińska, L. Edwards, „Password Reset A2+/B1” MACMILLIAN, 2019 r. ( + zeszyt ćwiczeń)

    JĘZYK ANGIELSKI

    język 2/ od podstaw poziom 0

    M. Umińska, P. Reilly, T. Siuta  „FOCUS 1”Second Edition. Podręcznik  dla liceum i technikum, Pearson, 2019 ( + zeszyt ćwiczeń)

    JĘZYK NIEMIECKI

    język 1 wiodący PP

    A.Kryczyńska – Pham, EFFEKT 1, Podręcznik do liceum i technikum, WSiP, 2019 ( + zeszyt ćwiczeń)

    JĘZYK NIEMIECKI

    język 1 wiodący PR

    Sabine Leitner/ Sylwia Mróz- Dwornikowska/ Katarzyna Szachowska/ Anna Życka Podręcznik z repetytorium dla szkół ponadpodstawowych do języka niemieckiego. Poziom podstawowy i rozszerzony.  Nowa Era

    JĘZYK NIEMIECKI

    język 2

    E. Życka, E.Kościelniak-Walewska, „TRENDS 1” , Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum, NOWA ERA ( + zeszyt ćwiczeń)

    JĘZYK NIEMIECKI od podstaw, poziom 0

    E. Życka, E.Kościelniak-Walewska, „TRENDS 1” , Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum, NOWA ERA ( + zeszyt ćwiczeń)

    Historia

    M.Pawlak, A.Szweda, Poznać przeszłość 1. zakres podstawowy,  Dla absolwentów  szkół podstawowych, wyd.  Nowa Era, 2019

    Wiedza o społeczeństwie

     

     

    MATEMATYKA

    M. Antek, K. Belka, P. Grabowski , Prosto do matury 1,

    Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa, Nowa Era

    GEOGRAFIA

     

    R. Malarz, M. Więckowski, Oblicza geografii – podręcznik dla szkół ponadstawowych.  Zakres podstawowy, wyd. Nowa Era (podręcznik +karta pracy)

    R. Malarz, M. Więckowski, Oblicza geografii – podręcznik dla szkół ponadstawowych.  Zakres podstawowy, wyd. Nowa Era (podręcznik +karta pracy)

    FIZYKA

    M. Braun, W. Śliwa , Odkryć fizykę 1 – zakres podstawowy, Dla absolwentów szkół podstawowych, (podręcznik+karty pracy), wyd. Nowa Era

    BIOLOGIA

     1. J.Holeczek , Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy , wyd. Nowa Era (podręcznik +Karty pracy)

    M. Guzik, R. Kozik,W.Zamachowski,  Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Nowa Era  (plus Maturalne karty pracy cz.1)

    CHEMIA

    R. Hassa, A.  Mrzigod, J. Mrzigod, Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska, To jest chemia 1. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa, Nowa Era (podręcznik ze zbiorem zadań)

    INFORMATYKA

    J.Mazur, Z.Talaga, Informatyka na czasie – zakres podstawowy,  Dla absolwentów szkół podstawowych, Nowa Era

    EDUKACJA DLA BEZPIECZENSTWA

    B.Breitkopf, M. Cieśla,  Edukacja dla bezpieczeństwa, Podręcznik Szkoła Ponadpodstawowa, WSiP 2019

    PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – od klasy II

    Z.Makieła, T.Rachwał, Krok w przedsiębiorczość, Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych, Nowa Era 2019

     

    Dla zainteresowanych przedmiotami na poziomie rozszerzonych:

    A.Janicki, J.Komorowski, A.Peisert, W centrum uwag 1, zakres rozszerzony, Dla absolwentów szkół podstawowych, Nowa Era, 2019r. (wos)

    Paweł Klint. Zrozumieć przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Nowa Era

    B.Malarz, M. Więckowski, P.Kroh, Oblicza geografii – podręcznik dla szkół ponadstawowych.  Zakres rozszerzony,   Nowa Era (podręcznik +karta pracy)

    M. Braun, A.Byczyk, K.Byczuk, E.Wójtowicz,  Zrozumieć fizykę 1 – zakres rozszerzony, Dla absolwentów szkół podstawowych,   Nowa Era

    M.Guzik, R.Kozik, R.Matuszewska, Wł. Zamachowski,  Biologia na czasie- poziom rozszerzony, Dla absolwentów szkół podstawowych,   Nowa Era

    M.Litwin, Sz. Styka – Wlazło, J.Szymońska, To jest chemia 1, Dla absolwentów szkół podstawowych, poziom rozszerzony,(podręcznik ze zbiorem zadań), Nowa Era

    To jest chemia – zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Nowa Era,

    Przedmioty ekonomiczne:

    J. Ablewicz, D. Dębski, P. Dębski, J. Śliżewska, Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, cz. 1. , WSiP.

    B.Padurek, Zasady rachunkowości finansowej, Padurek

    B.Padurek, Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń, obsługa programu kadrowo – płacowego GRATYFIKANT GT, Padurek.

    Przedmioty informatyczne:

    S.Osetek, Montaż i eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych  cz. 1, WSiP

     

    Przedmioty technikum fotografii i multimediów:

     

    Fill Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua, Światło w fotografii, Galaktyka

    Bryan Peterson, Kompozycja bez tajemnic, Galaktyka

    Eberhard Schuy, Fotografia produktowa, Galaktyka

     

     

                  SZKOŁA/

    PRZEDMIOT

     

    PODRĘCZNIKI  w klasie II

    LO i TECHNIKUM – po szkole podstawowej

    JĘZYK POLSKI

     

    Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska i inni, Ponad słowami. Klasa 2 część 1.Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era.

    Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska i inni, Ponad słowami. Klasa 2 część 2.  Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era.

    JĘZYK ANGIELSKI

    język 1 PP + PR

    III.1.P + III.1.R Kontynuacja: Password reset A2+/B1  Marta Rosińska, Lynda Edwards,  Macmillan ( + zeszyt ćwiczeń)

     

    JĘZYK ANGIELSKI

    język 2

    III.2.  Kontynuacja: Focus 1, Marta Umińska, Patricia Reilly, Tomasz Siuta, Bartosz Michałowski,  Pearson ( + zeszyt ćwiczeń)

     

    JĘZYK NIEMIECKI

    język 1 wiodący

    III.1.P   „Effekt 2 . Język niemiecki. Podręcznik dla liceum i technikum” Anna Kryczyńska-Pham, WSiP ( + zeszyt ćwiczeń)

     

    III. 1.R- Anna Kryczyńska-Pham, J.Szczęk, Abitur. Język niemiecki. Podręcznik i repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony, WSiP

    JĘZYK NIEMIECKI

    język 2

    III.2.- jako język drugi- Trends 2. Język niemiecki. Podręcznik dla liceów i techników, Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber, Nowa Era ( + zeszyt ćwiczeń)

     

    JĘZYK NIEMIECKI

    Poziom 0

    III.2.0. - jako język drugi od początku - Trends 2. Język niemiecki. Podręcznik dla liceów i techników, Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber,  Nowa Era, ( + zeszyt ćwiczeń)

    HISTORIA

     

    Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska,  Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nowa Era

    Paweł Klint,  Zrozumieć przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Nowa Era

    WIEDZA O SPOŁECZENSTWIE

    Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi cz 2 zakres podstawowy, wyd. Nowa Era,

    Sławomir Drelich, A.Janicki, Ewa Martinek, W centrum uwagi 2, zakres rozszerzony, Dla absolwentów szkół podstawowych, wyd.  Nowa Era, 2019r.

     

    MATEMATYKA

    Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski, Prosto do matury 2,

     1. do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa, Nowa Era

    GEOGRAFIA

     

    Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh, Oblicza geografii 2. Poziom podstawowy, Nowa Era

    Katarzyna Maciążek   Oblicza geografii 2.Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy  ,Nowa Era

    Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar, Oblicza geografii 2. Poziom rozszerzony, Nowa Era

    Violetta Feliniak, Ewa Jaworska, Bogusława Marczewska, Sebastian Ropel, Oblicza geografii 2. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony , Nowa Era

    FIZYKA

    Marcin Braun, Weronika Śliwa, Odkryć fizykę 2, poziom podstawowy  (podręcznik + karta pracy) Nowa Era

    Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz   Zrozumieć fizykę 2, poziom rozszerzony, Nowa Era

    BIOLOGIA

     1. Helmin, Jolanta Holeczek,  Biologia na czasie 2  Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era (podręcznik +Karty pracy)

    Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski, Biologia na czasie 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Nowa Era  (plus Maturalne karty pracy cz.2)

    CHEMIA

    Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, To jest chemia 1 Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa, Nowa Era (kontynuacja z klasy 1)

     

    Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska, To jest chemia 1. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony - Szkoła ponadpodstawowa, Nowa Era (kontynuacja z klasy 1)

    PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

    Z.Makieła, T,Rachwał, Krok w przedsiębiorczość, Podręcznik  dla szkół ponadpodstawowych, Nowa Era 2019

    INFORMATYKA

    Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S.Wierzbicki, Informatyka na czasie 2 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres podstawowy – część 2, Nowa Era

    PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE

    używane na przedmiotach należących do kwalifikacji INF.02 w klasie 1, 2, 3.

    1.Tomasz Marciniuk,  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 1, WSiP

    2. A Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel, Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 2., WSiP     

    3. Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel, Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 3, WSiP

     

    Przedmioty ekonomiczne:

    J. Ablewicz, D. Dębski, P. Dębski, J. Śliżewska, Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, cz. 1. ,WSiP.

    B.Padurek, Rachunkowość finansowa, cz. 1, Padurek

    B.Padurek, Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń, obsługa programu kadrowo – płacowego GRATYFIKANT GT, Padurek.

    B.Padurek, Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych.  Obsługa programu finansowo - księgowego RACHMISTRZ GT,  Padurek.

     

    Przedmioty technikum fotografii i multimediów:

     

    Fill Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua, Światło w fotografii, Galaktyka

    Bryan Peterson, Kompozycja Bez Tajemnic, Galaktyka

    Eberhard Schuy, Fotografia Produktowa, Galaktyka

     

     

     

                  SZKOŁA/

    PRZEDMIOT

     

    PODRĘCZNIKI  w klasie III

    LO i TECHNIKUM – po szkole podstawowej

    JĘZYK POLSKI

     

    Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska i inni, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego w klasie  III zakres podstawowy i rozszerzony, Ponad słowami Nowa Era.

    JĘZYK ANGIELSKI

    język 1 PP + PR

    III.1.P + III.1.R  „Password reset B1+”  Marta Rosińska, Lynda Edwards,  Macmillan ( + zeszyt ćwiczeń)

     

    JĘZYK ANGIELSKI

    język 2

    III.2.  „Focus 2”, Marta Umińska, Patricia Reilly, Tomasz Siuta, Bartosz Michałowski,  Pearson ( + zeszyt ćwiczeń)

     

    JĘZYK NIEMIECKI

    język 1 wiodący

    III.1.P  „Effekt 3 . Język niemiecki. Podręcznik dla liceum i technikum” Anna Kryczyńska-Pham, WSiP ( + zeszyt ćwiczeń)

     

    III. 1.R- Anna Kryczyńska-Pham, J.Szczęk, Abitur. Język niemiecki. Podręcznik i repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony,WSiP;

    JĘZYK NIEMIECKI

    język 2

    III.2.- jako język drugi- Trends 3. Język niemiecki. Podręcznik dla liceów i techników, Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber, Nowa Era (+zeszyt ćwiczeń)

    JĘZYK NIEMIECKI

    Poziom 0

    III.2.0. - jako język drugi od początku - Trends 3. Język niemiecki. Podręcznik dla liceów i techników, Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber,  Nowa Era, ( + zeszyt ćwiczeń)

    HISTORIA

     

    Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak,. Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nowa Era

    Aneta Niewęgłowska, Tomasz Krzemiński, Zrozumieć przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Nowa Era

    WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

    ---------------

     

    MATEMATYKA

    Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski , Prosto do matury 3,

    Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa, Nowa Era

    GEOGRAFIA

     

    Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara  Szyda, Oblicza geografii 3 , Nowa Era

    Katarzyna Maciążek  Oblicza geografii 3 Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy (zeszyt ćwiczeń), Nowa Era

    Violetta Feliniak, Bogusława Marczewska, Waldemar Siliczak, Oblicza geografii 3  Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Nowa Era

     

    Violetta Feliniak, Bogusława Marczewska, Waldemar Siliczak, Oblicza geografii 3 Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Nowa Era

    FIZYKA

    Marcin Braun, Weronika Śliwa,   Odkryć fizykę 3, poziom podstawowy  (podręcznik + karta pracy), Nowa Era

    Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz,   Zrozumieć fizykę 3, poziom rozszerzony, Nowa Era

    BIOLOGIA

    1. J.  Hasiec , J. Pawłowski, J. Holeczek,  Biologia na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era (podręcznik +Karty pracy)

    Dubert F., Guzik M. Helmin A.,  Biologia na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Nowa Era  (plus Maturalne karty pracy cz.3)

    CHEMIA

    R. Hassa, A.  Mrzigod, J. Mrzigod, To jest chemia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa, Nowa Era (podręcznik ze zbiorem zadań)

    Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska,To jest chemia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony - Szkoła ponadpodstawowa, Nowa Era

    PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

    ------------------------------

    INFORMATYKA

    Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S.Wierzbicki, Informatyka na czasie 3 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres podstawowy – część 3, Nowa Era

    PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE

    używane na przedmiotach należących do kwalifikacji INF.03 w klasie 2, 3, 4, 5.

    1. Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot, Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1, WSiP 

    2. Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot, Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 2, WSiP 

     

     

    Przedmioty ekonomiczne:

     

    B.Padurek, Rachunkowość finansowa, cz. 1 i 2, wyd. Padurek

    B.Padurek, Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń, obsługa programu kadrowo – płacowego GRATYFIKANT GT. Wydawnictwo Padurek.

    B.Padurek, Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych.  Obsługa programu finansowo - księgowego RACHMISTRZ GT. Wydawnictwo Padurek.

     

    Przedmioty technikum fotografii i multimediów:

     

    Fill Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua, Światło w fotografii, Galaktyka

    Bryan Peterson, Kompozycja bez tajemnic, Galaktyka

    Eberhard Schuy, Fotografia produktowa, Galaktyka

    Tomasz Gądek, Photoshop. Twoje projekty krok po kroku, Helion 2016

    Aleksandra Tomaszewska, Photoshop cs6/cs6PL, Helion

    Robin Williams, Photoshop cs6/cs6PL, Helion

    Bogdan Kamiński, Upowszechnianie informacji cz2, WSiP

    Tomasz Tamborski, Przetwarzanie informacji cz.2, WSiP

     

     

     

                  SZKOŁA/

    PRZEDMIOT

     

    PODRĘCZNIKI  w klasie IV

    LO i TECHNIKUM – po szkole podstawowej

    JĘZYK POLSKI

     

    Joanna Kościerzyńska, Aleksandra Wróblewska  i inni, Ponad słowami. Klasa 4. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era.

    JĘZYK ANGIELSKI

    język 1 wiodący

    III.1.P Kontynuacja w technikum: Marta Rosińska, Lynda Edwards, Password Reset B1+  Macmillan 

    III.1.P Kontynuacja w LO: M.Rosińska, L.Edwards with Monika Cichmińska, Repetytorium. Podręcznik do szkól ponadpodstawowych Poziom podstawowy i rozszerzony, Macmillan

    JĘZYK ANGIELSKI

    język 2

    III.2 – Kontynuacja: Focus 2, praca zbiorowa Marta  Inglot, 2019 Pearson

    JĘZYK NIEMIECKI

    język 1 wiodący

    III.1.P  kontynuuacja- Anna Kryczyńska-Pham, Effekt 4 . Język niemiecki. Podręcznik dla liceum i technikum, WSiP

    III. 1.R- Anna Kryczyńska-Pham, J.Szczęk, Abitur. Język niemiecki. Podręcznik i repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony, WSiP;

    JĘZYK NIEMIECKI

    język 2

    III.2.- jako język drugi- Trends 4. Język niemiecki. Podręcznik dla liceów i techników, Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber, Nowa Era

    Historia

     

    J. Kłaczkow, S. Roszak, Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nowa Era

    R. Śniegocki, A. ZielińskaZrozumieć przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Nowa Era ( tylko w LO)

    Wiedza o społeczeństwie

    A.Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz, Podręcznik W centrum uwagi 1 dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu podstawowego, Nowa Era

     

    MATEMATYKA

    Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski,

    Prosto do matury 4, zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era

    PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE

    używane na przedmiotach należących do kwalifikacji INF.03 w klasie 3,4.

    Tomasz Marciniuk,  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 1, WSiP

    A Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel, Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 2., WSiP

    Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel, Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 3., WSiP

    Agnieszka Klekot, Tomasz Klekot, Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1., WSiP

    Agnieszka Klekot, Tomasz Klekot, Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz , WSiP

    PRZEDMIOTY EKONOMICZNE (technik rachunkowości)

    Bożena Padurek, Rachunkowość finansowa część  I, II, Wydawnictwo Bożena Padurek,