• Organizacja roku szkolnego w ZSP

     

     

    1. Rok szkolny trwa od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2023 r.
    1. dzieli się na 2 półrocza: 
    • I półrocze od  01. 09. 2022 do 28.01. 2023r.
    • I półrocze od  1. 09. 2022 do 18.12. 2022 r. dla klasy IV technikum (gim) (ok.15 tygodni)
    • II półrocze od 19.12. 2022 do 28. 04. 2023 r dla klasy IV technikum (gim) ( ok.14 tygodni)
    • II półrocze od 13.02. 2023 do 23.06. 2023 r. dla pozostałych klas
    • 28 kwietnia 2023 r. – zakończenie zajęć w klasach IV LO  oraz klasie IV Technikum;
    • 23 czerwca 2023 r. – zakończenie zajęć dla pozostałych klas
    1. ferie i przerwy świąteczne:
    • 23. 12. 2022 (środa) – 31.12. 2022 (piątek) – zimowa przerwa świąteczna;
    • 30. 01. 2023 (poniedziałek) – 12. 02. 2023 (niedziela) – ferie zimowe;
    • 06. 04. 2023 (czwartek) – 11. 04. 2023 (wtorek) – wiosenna przerwa świąteczna;
    • 24. 06. 2023 (sobota) – 31. 08. 2023 (czwartek) – wakacje letnie;
    1. dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych

    14.10.2022r – Dzień Edukacji Narodowej

    • 31.10.2022r. (poniedziałek) – dzień wolny przed Świętem Zmarłych
    • 30.05.2023r. – Dzień Otwarty szkoły;
    • 02.05.2023r. –dzień wolny, Święto Flagi;
    • 4.05.2023r. - pisemny egzamin maturalny z języka  polskiego PP;
    • 5.05.2023r. -pisemny egzamin maturalny z z języka angielskiego PP;
    • 8.05.2023r. -pisemny egzamin maturalny matematyki PP;
    • 09.06.2023r. (piątek) dzień po Bożym Ciele;
    • egzamin praktyczny zawodowy - styczeń 2023r, czerwiec 2023
    1. Terminy egzaminów zewnętrznych
    • egzamin maturalny:  04. 05. 2022r. – 23.05. 2022r.
    • egzamin zawodowy: styczeń 2023r, czerwiec 2023

     

    1. Indywidualne spotkania:

     rodziców z dyrektorem

    • środa – czwartek – 10.00 – 13.00

    z dyrektorem w sprawach pracowniczych i innych

    • poniedziałek –czwartek – po wcześniejszym uzgodnieniu

     

    1. Terminy dyżurów nauczycieli dla rodziców.

     

    14. 09. 2022 r. – spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami klas I.

    21. 09. 2022 r. – spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami klas starszych, szkolenie z procedur maturalnych.

    26.10.2022r. – godz.17.00-18.00 - „godzina dostępności dla rodziców”

    16.11.2022r. - godz.17.00-18.00 - „godzina dostępności dla rodziców”

    14.12.2022r. – – godz.17.00 - 18.00 - „godzina dostępności dla rodziców”

    27. 01. 2023 r. – zebrania klasowe

    15.02.2023r.- – godz.17.00-18.00 - „godzina dostępności dla rodziców”

    15.03.2023r.- – godz.17.00-18.00 - „godzina dostępności dla rodziców”

    19.04.2023r. - – godz.17.00-18.00 - „godzina dostępności dla rodziców”

    31. 05. 2023 r. - zebrania klasowe

    W czerwcu 2023 r. terminy spotkań z rodzicami w ramach godziny dostępności nauczyciela dla rodziców są uzgadniane indywidualnie.