• MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
   ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

   Nazwa i adres podmiotu publicznego
   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim
   Numer identyfikacyjny REGON: 97799676700000

   Stan w dniu 01.01.2021 r.
   Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

   Dane kontaktowe:
   E-mail sekretariatu podmiotu

   sekretariat@zsp.powiatkrosnienski.pl

   E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
   martamel@wp.pl

   Telefon kontaktowy
   683835052

   Data
   2021-03-25

   Miejscowość
   Krosno Odrzańskie

   Lokalizacja siedziby podmiotu
   Województwo WOJ. LUBUSKIE
   Powiat krośnieński
   Gmina Krosno Odrzańskie (miasto)

   Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
   dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
   [ X ] 2) wojewody

   Dział 1. Dostępność architektoniczna


   Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 2


   1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
   komunikacyjne ?
   [ X ] W części budynków tak, w części nie


   W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
   zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: 1

   2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
   posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
   technicznych?
   [ X ] W części budynków tak, w części nie

   W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
   umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:1


   3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
   sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
   [ X ] TAK

   4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
   asystującego?
   [ X ] TAK

   5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
   ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
   [ X ] W części budynków tak, w części nie

   W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
   zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób: 1


   Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:
   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie tel. 68 383 5052 e-mail: sekretariat@zsp.powiatkrosnienski.pl www.zspkrosno.edu.pl
   Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio z chodnika, nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, nie posiada
   wind ani podjazdów.
   Sekretariat szkoły znajduję się na wysokim parterze, do którego prowadzą schody. Istnienie możliwość umówienia się
   telefonicznie lub przez e-mail, aby osoba niepełnosprawna został obsłużona na parterze budynku.
   Do budynku można wejść z psem asystującym.
   Hala sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Pocztowa, 66-600 Krosno Odrzańskie
   Wejścia do budynku posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada jedną kondygnację (wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych).
   Na parkingu przy hali sportowej znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
   Do budynku można wejść z psem asystującym.

   Dział 2. Dostępność cyfrowa


   1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
   deklarację dostępności
   Liczba stron: 2
   Liczba aplikacji: 0

   Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
   ID a11y-url www.zspkrosno.edu.pl
   ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
   ID a11y-data-sporzadzenie 2021-03-25
   ID a11y-url www.zspkrosnoodrzanskie.ssdip.bip.gov.pl
   ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
   ID a11y-data-sporzadzenie 2021-03-25

   2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
   deklaracji dostępności
   Liczba stron: 0
   Liczba aplikacji: 0

   Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 0
   Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 0

   Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:
   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Strona internetowa jest częściowo przystosowana jest dla osób
   niepełnosprawnych. Posiada jasne tło, możliwość powiększana
   czcionki oraz tryb dla osób słabowidzących.

   Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

   1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
   sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
   a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
   b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
   c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
   d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] TAK
   e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
   f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
   g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
   h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

   2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
   indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
   [ X ] NIE

   Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 2

   3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
   działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
   a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
   [ X ] NIE
   b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
   [ X ] NIE
   c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
   [ X ] NIE

   4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
   szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
   [ X ] NIE

   Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

   1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
   [ X ] NIE
   2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
   tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
   [ X ] NIE
   3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
   funkcjonowania podmiotu?
   [ X ] NIE
   4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
   [ X ] NIE

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać