• Inwestujemy w naszą przyszłość

      

     Inwestujmy w naszą przyszłość – to projekt realizowany przez trzy szkoły: w Krośnie Odrz., Gubinie i Międzyrzeczu. Skierowany jest do 85 uczniów technikum i ZSZ naszej szkoły, którzy mogą poszerzyć wiedzę ogólną, zawodową i informatyczną w ramach specjalistycznych zajęć zakończonych egzaminem i certyfikatem VCC potwierdzającym posiadane umiejętności. 
      
     Zajecia z przedsiębiorczości.
     Zajecia multimedialne - fotografia i film
     Inżynieria projektowania CAD 2D 3D
      
     Cele projektu:

     • zdobycie dodatkowej wiedzy zawodowej informatyczne i ekonomicznej,
     • uzyskanie certyfikatu VCC- dokumentu honorowanego przez firmy w Polsce i poza granicami,
     • przygotowanie do prowadzenia firm reklamowych i fotograficzno/ filmowych,
     • przygotowanie do studiów na kierunkach związanych z reklamą, fotografia i filmem,
     • przygotowanie do studiów technicznych, szczególnie posługiwania się specjalistycznym 
       programem komputerowym CAD,
     • zdobycie doświadczeń zawodowych w postaci praktyk zawodowych i staży, możliwość 
       poznania miejsca pracy w danym zawodzie, nawiązania kontaktów zawodowych,
     • rozwój osobowościowy w zakresie komunikacji, kontaktów interpersonalnych, prezentacji
        publicznej, prezentacji swych atutów,
     • uzyskanie pomocy w planowaniu indywidualnej ścieżki zawodowej,
     • łatwiejsze funkcjonowanie naszych uczniów/absolwentów na rynku pracy.

     Czas trwania: wrzesień 2013r – grudzień 2014r.

     Kursy i szkolenia: • Fizyka – zajęcia doskonalące,
     • Komputer i Internet w zawodach technicznych – zajęcia zakończone certyfikatem VCC,
     • Multimedia w reklamie – zajęcia zakończone certyfikatem VCC,
     • Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D – zajęcia zakończone certyfikatem VCC,
     • Fotografia i film – zajęcia multimedialne,
     • Pracownik obsługi biurowej – zajęcia zakończone certyfikatem VCC,
     • Warsztaty z przedsiębiorczości – zajęcia przygotowujące do egzaminu 
       zawodowego i funkcjonowania na rynku pracy,
     • Planowanie własnej drogi zawodowej – doradztwo indywidualne,
     • Doradztwo edukacyjno - zawodowe,
     • Praktyki zawodowe – 15 miejsc technik informatyk, 10 miejsc technik ekonomista,
     • Staż zawodowy – 10 miejsc - technik informatyk, 8 - technik ekonomista, 2 – sprzedawca
        (stypendium stażowe, dla uczestników innych kursów).