• Podręczniki Branżowa Szkoła I Stopnia

    • PODRĘCZNIKI -  klasa I – BRANŻOWASZKOŁA I STOPNIA

      

     JĘZYK POLSKI

     A.Klimowicz, J.Ginter, To się czyta!, Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, klasa 1, Nowa Era 2019

     HISTORIA

      

     S.Zając, Dziś historia 1  Podręcznik dla klasy pierwszej szkoły branżowej I stopnia, SOP Oświatowiec Toruń

     HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

     ………………….

      

     MATEMATYKA

     K.Wej, W.Babiański, To się liczy!, Podręcznik do matematyki dla klasy 1 branżowej szkoły pierwszego stopnia, Nowa Era

      

     FIZYKA

     G.Kornaś, Fizyka  Podręcznik do fizyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, klasa 1, Operon

      

     GEOGRAFIA

     S.Kurek, Geografia  Podręcznik dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, klasa 1, Operon 

     Sławomir Kurek Zeszyt ćwiczeń. Geografia. Klasa 1. Szkoła branżowa I stopnia

      

     J.ANGIELSKI

     Jenny Quintana Elizabeth Sharman “Vision 1” + zeszyt ćwiczeń,   OXFORD

     J.NIEMIECKI

     S.Mróz – Dwornikowska, U.Górecka, “Welttour 1”, Nowa Era

     INFORMATYKA

     J.Mazur, Z.Talaga, Informatyka na czasie – zakres podstawowy,  Dla absolwentów szkół podstawowych, Nowa Era

     BIZNES I ZARZĄDZANIE

     …………………..

     EDUKACJA DLA BEZPIECZENSTWA

     B.Breitkopf, M. Cieśla,  Edukacja dla bezpieczeństwa, Podręcznik Szkoła Ponadpodstawowa, WSiP 2019

     Podręczniki do nauki języków obcych będą podane po teście diagnostycznym na początku roku

     W ZAWODZIE mechanik pojazdów samochodowych:

     E.i St. Waszkiewicz, Podstawy konstrukcji maszyn, WSiP

     K.Grzelak, J.Telega, J.Torzewski Podstawy konstrukcji maszyn, WSiP

     A.Górecki, Technologia ogólna – podstawy technologii mechanicznej, WSiP

      

      

     PODRĘCZNIKI-  klasa II – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

      

     JĘZYK POLSKI

     A.Klimowicz, J.Ginter, To się czyta!, Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, klasa 2, Nowa Era 2019

     HISTORIA

      

     .Zając, Dziś historia 2  Podręcznik dla klasy pierwszej szkoły branżowej I stopnia, SOP Oświatowiec Toruń

     HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

     -----------------------------------------------------

      

     MATEMATYKA

     K.Wej, To się liczy!, Podręcznik do matematyki dla klasy 2 branżowej szkoły pierwszego stopnia, Nowa Era

      

     FIZYKA

     G.Kornaś, Fizyka  Podręcznik do fizyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, klasa 2, Operon

      

     GEOGRAFIA

     S.Kurek, Geografia  Podręcznik dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, klasa 2, Operon 

     Sławomir Kurek Zeszyt ćwiczeń. Geografia. Klasa 2. Szkoła branżowa I stopnia

     J.ANGIELSKI

     Jenny Quintana Elizabeth Sharman “Vision 1/2” + zeszyt ćwiczeń,   OXFORD

     J.NIEMIECKI

     S.Mróz – Dwornikowska, U.Górecka, “Welttour 1”, Nowa Era

     W ZAWODZIE mechanik pojazdów samochodowych:

      M.Karczewski, L.Szczęch, G.Trawiński Silniki pojazdów samochodowych, WSiP

     P.Fundowicz, M.Radzimiński, M.Wieczorek Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, WSiP

     E.i St. Waszkiewicz, Podstawy konstrukcji maszyn, WSiP

     K.Grzelak, J.Telega, J.Torzewski Podstawy konstrukcji maszyn, WSiP

     A.Górecki, Technologia ogólna – podstawy technologii mechanicznej, WSiP

     P.Fundowicz, B.Michałowski, M.Radzimirski Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiP

     Z.Pomykalski Elektrotechnika samochodowa WSiP

     St. Kowalczyk, G. Trawiński Diagnostyka pojazdów samochodowych WSiP

     S.Orzołowski, St. Kowalczyk Naprawa pojazdów samochodowych WSiP

      

      

      

      

     PODRĘCZNIKI-  klasa III – BRANŻOWA I SZKOŁA STOPNIA

      

     JĘZYK POLSKI

     A.Klimowicz, J.Ginter, To się czyta!, Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, klasa 3, Nowa Era 2019

     HISTORIA

      

     S.Zając, Dziś historia 3  Podręcznik dla klasy trzeciej szkoły branżowej I stopnia, SOP Oświatowiec Toruń

     WOS

     J.Niszcz, S. Zając, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia, SOP Oświatowiec Toruń

      

     MATEMATYKA

     K.Wej, W.Babiański, To się liczy! 3 Podręcznik do matematyki dla klasy 3 branżowej szkoły pierwszego stopnia, Nowa Era

      

     FIZYKA

     G.Kornaś, Fizyka  Podręcznik do fizyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, klasa 3, Operon

      

     GEOGRAFIA

     S.Kurek, Geografia  Podręcznik dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, klasa 3, Operon 

     M. Ziarnowska Zeszyt ćwiczeń. Geografia. Klasa 3. Szkoła branżowa I stopnia

     J.ANGIELSKI

     III.BS1.1     “Vision 2” + zeszyt ćwiczeń, Jenny Quintana Elizabeth Sharman,  Oxford

     J.NIEMIECKI

     III.BS1.1 kontynuacja:  Welttour Deutsch 2” Mróz-Dwornikowska, Nowa Era

     Podręczniki do nauki języków obcych będą podane po teście diagnostycznym na początku roku

     W ZAWODZIE mechanik pojazdów samochodowych dodatkowo:

     St. Kowalczyk, G. Trawiński Diagnostyka pojazdów samochodowych WSiP

     S.Orzołowski, St. Kowalczyk Naprawa pojazdów samochodowych WSiP

     D.Stępień Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym WSiP

     S.Kudzia BHP w branży samochodowej. Podręcznik do kształcenia zawodowego WSiP

     U.Jastrzębska Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych WSiP

     R.Burdzik, M.Szymański, M.Zalewski Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych WSiP

     H. Próchniewicz Podręcznik kierowcy B

     Kodeks drogowy z komentarzami