• Deklaracja dostępności

     

    Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.zspkrosno.edu.pl

    Data publikacji strony internetowej: 2021.07.29. Data ostatniej dużej aktualizacji:  brak

    Stan dostępności cyfrowej

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Strona internetowa jest częściowo przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Posiada jasne tło, możliwość powiększana
    czcionki oraz tryb dla osób słabowidzących.

    Przygotowanie deklaracji dostępności

    Data sporządzenia deklaracji: 2021.07.29. 

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.07.

     

    Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Macieja Piwko, mailowo – sekretariat@zsp.powiatkrosnienski.pl lub telefonicznie – 68 383 5052.

    W zgłoszeniu podaj:

    • swoje imię i nazwisko,
    • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
    • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
    • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

     

    Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

    Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

    Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

    Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

    Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do ,Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego ul. Szkolna 1,
    66-600 Krosno Odrzańskie tel. 68 383 5052 e-mail: sekretariat@zsp.powiatkrosnienski.pl, www.zspkrosno.edu.pl

    Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio z chodnika, nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, nie posiada wind ani podjazdów.

    Sekretariat szkoły znajduję się na wysokim parterze, do którego prowadzą schody. Istnienie możliwość umówienia się

    telefonicznie lub przez e-mail, aby osoba niepełnosprawna został obsłużona na parterze budynku.

    Do budynku można wejść z psem asystującym.

    Hala sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Pocztowa, 66-600 Krosno Odrzańskie

    Wejścia do budynku posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada jedną kondygnację (wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych).

    Na parkingu przy hali sportowej znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

    Do budynku można wejść z psem asystującym.

    Aplikacje mobilne

    Nie prowadzimy aplikacji mobilnych:

     

    Informacje dodatkowe

    Brak.