• Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim.

    

   W związku z pytaniami części rodziców uczniów obecnych klas ósmych szkół podstawowych, dotyczących  oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim na rok 2024/2025 wyjaśniam:

   Nasza oferta edukacyjna jest znacznie okrojona ze względu na małą liczbę tegorocznych absolwentów szkół podstawowych. W roku szkolnym 2024/2025 o przyjęcie  do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych ubiegać będą się tylko dzieci, które na podstawie zmiany przepisów  o systemie oświaty z grudnia 2015 roku, rozpoczęły naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Według danych pozyskanych ze wszystkich  szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Krosno Odrzańskie oraz gmin ościennych, w klasach 8 uczy się  obecnie tylko 101 uczniów, czyli trzykrotnie mniej niż w poprzednim roku szkolnym.

   Z ankiet przeprowadzonych w 10 szkołach  podstawowych (SP1 Krosno Odrz., SP2 Krosno Odrz., SP3 Krosno Odrz., SP Bobrowice, SP Bytnica, SP Dychów, SP Gęstowice, SP Maszewo, SP Osiecznica, SP Wężyska)  wynika, że nie jest zasadne tworzenie klasy I w  Technikum w Krośnie Odrz.  w nadchodzącym roku szkolnym,  ze względu na nikłe zainteresowanie uczniów, obecnych klas ósmych, tym typem szkoły. Analiza danych z ankiet wskazała bowiem, że technikum informatycznym zainteresowanych jest  czworo uczniów, technikum fotografii i multimediów – troje uczniów, technikum rachunkowości – jeden uczeń. Większe zainteresowanie jest klasą mundurową w liceum ogólnokształcącym, ale wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas ósmych wskazują, że deklarowana liczba osób nie pozwoli utworzyć  klasy I oddziału przygotowania wojskowego, ponieważ w tym oddziale  nauczanie jest zorganizowane na podstawie przypisów wykonawczych Ministerstwa Obrony Narodowej, która określa m.in. minimalną liczbę uczniów w klasie.

   Sieć szkół w powiecie powinna opierać się na racjonalności, tj. powinna być zgodna z zainteresowaniami uczniów, ale również z możliwościami finansowymi organu prowadzącego.

   W związku z powyższym Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w  Krośnie Odrzańskim, w roku szkolnym 2024/2025, prowadzić będzie  rekrutację do liceum ogólnokształcącego i branżowej szkoły I stopnia.

    

   Z poważaniem

   Barbara Kołarzyk  dyrektor

   Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

   w Krośnie Odrzańskim