• Drodzy przyjaciele.

     • Wszyscy dobrze znaliśmy Grzesia Woźniaka. Przez prawie 3 lata nasze drogi splatały się ze sobą i dzisiaj  bardzo trudno uwierzyć, że to już przeszłość. Jego niespodziewana śmierć zaskoczyła nas wszystkich.  Jeszcze długo będziemy zastanawiać się, dlaczego tak się stało.

      Grzegorz był dobrym   człowiekiem, wspaniałym przyjacielem, życzliwym kolegą . My - koleżanki
      i koledzy -   zawsze mogliśmy  liczyć na jego pomoc, nigdy nie zabrakło mu czasu dla drugiej osoby.

      Miał  ogromne poczucie humoru. Swoim pozytywnym usposobieniem dodawał ludziom siły
      i sprawiał, że smutny, deszczowy  dzień od razu stawał się  lepszy.

      Wszyscy pamiętamy  nasze spotkanie w klasie pierwszej. Już wtedy zrobił na  nas wrażenie osoby sympatycznej, energicznej i pomysłowej. Kochał  cały świat - „ biegł przez życie z całych sił
      i uśmiechał się  do ludzi”.

      Żadne słowa nie są w stanie oddać naszego bólu po  stracie  kolegi, który  zaczął dopiero wkraczać w dorosłość. Wiemy, że nie tak miało się  potoczyć  jego życie. Wszystko to, co sobie przypominamy z przeszłości  sprawia, że  jest nam szczególnie trudno pożegnać się z  Grzesiem. Jego odejście napełnia nas ogromnym smutkiem i żalem.


      Zapewniamy także o  naszym ogromnym współczuciu i wsparciu dla  Jego rodziny.

       

                                       Koleżanki, koledzy, wychowawczyni klasy III BS  w ZSP w Krośnie Odrzańskim
       

     • Oferta Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim

     • Szanowni Państwo !

      W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową informujemy, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim prowadzi działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych.

      W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji
      wspieramy dzieci, młodzież, rodziców oraz pracowników szkół i przedszkoli.

      Z pracownikami Poradni  można kontaktować się telefonicznie
      pod nr tel. Poradni: 68 383 0260  lub mailowo:

      SŁUŻBOWE  ADRESY e- mail  PRACOWNIKÓW  PORADNI

      Lp.

      Nazwisko i imię

      Służbowy adres mailowy/ login

      1.

      Biekisz Jadwiga

      j.biekisz@ppp.powiatkrosnienski.pl

      2.

      Bożemska- Szwed Kornelia

      k.bozemska-szwed@ppp.powiatkrosnienski.pl

      3.

      Dudarska- Piwnicka Marta

      m.dudarska-piwnicka@ppp.powiatkrosnienski.pl

      4.

      Grabowska Klaudia

      k.grabowska@ppp.powiatkrosnienski.pl

      5.

      Gugała Marlena

      m.gugala@ppp.powiatkrosnienski.pl

      6.

      Jakubczak- Tomaszewicz Joanna

      j.jakubczak-tomaszewicz@ppp.powiatkrosnienski.pl

      7.

      Kawa Anna

      a.kawa@ppp.powiatkrosnienski.pl

      8.

      Kasowska Ewa

      e.kasowska@ppp.powiatkrosnienski.pl

      9.

      Szaj- Rasiewicz Aleksandra

      a.szaj-rasiewicz@ppp.powiatkrosnienski.pl

      10.

      Szewczyk Joanna

      j.szewczyk@ppp.powiatkrosnienski.pl

      11.

      Sztandera Alicja

      a.sztandera@ppp.powiatkrosnienski.pl

      12.

      Witczak Maria

      m.witczak@ppp.powiatkrosnienski.pl

       

      MOŻNA RÓWNIEŻ UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ W PORADNI DZWONIĄC NA NR TEL. 68 383 0260

      Proponowane działania Poradni:

       

      1. DLA RODZICÓW:
      1. Poradnictwo telefoniczne poprzez e-mail oraz  dotyczące:
      • prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,
      • trudności edukacyjnych,
      • trudności wychowawczych,
      • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem,
      • wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu – harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwa w sieci,
      • inne w zależności od potrzeb rodziców.
      1. Wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady dotyczące  zgłaszanego problemu.
      2. Konsultacje psychologiczne.
      3. Konsultacje logopedyczne.
      4. Konsultacje pedagogiczne.
      5. Konsultacje tyflopedagogiczne.
      6. Konsultacje surdopedagogiczne.
      7. Konsultacje dla rodziców dzieci z autyzmem w tym zespołem Aspergera.
      8. Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania,
       opinii WWRD niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w Poradni – po konsultacji telefonicznej z pracownikiem merytorycznym Poradni.
      1.  DLA NAUCZYCIELI:

       

      1. Poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
      • prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w domu i dbania
       o zdrowie całej rodziny,
      • redukowania poziomu lęku u uczniów i ich rodziców,
      • organizacji pracy ucznia w trakcie nauki zdalnej,
      • dostosowania wymagań edukacyjnych podczas edukacji zdalnej,
      • trudności emocjonalno- motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną nauką w domu
       i ocenianiem,
      • trudności emocjonalno- społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej,
      • inne w zależności od potrzeb nauczycieli:
      1. Konsultacje dotyczące opinii i orzeczeń.
      2. Konsultacje dotyczące prowadzonych działań na terenie szkół i przedszkoli,
       np. badań przesiewowych SRD, PROLEXIA, logopedycznych i innych.
      3. Konsultacje wszystkich pozostałych problemów zgłoszonych przez wychowawców,
       nauczycieli, pedagogów.

       

      1.  DLA UCZNIÓW:

       

      1. Poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
      • dbania o zdrowie psychiczne,
      • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz terminowości wykonywania zadań w systemie zdalnym,
      • radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,
      • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną,
      • uświadamiania cyberzagrożeń i sposobów reagowania na nie,
      • zaspakajania potrzeby własnej przestrzeni,
      • radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych,
      • inne w zależności od potrzeb uczniów:
      1. Terapia – komunikacja: on-line, e-mail, telefoniczna, Facebook, Messenger:

       

      • logopedyczna,
      • psychologiczna,
      • pedagogiczna,
      • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

      Dodatkowo na stronie naszej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
      [ppp.powiatkrosnienski.pl] utworzono zakładkę:

      PORADY w KRYZYSIE

       

      Poradnia posiada również Facebook.

      Znajdziecie tam Państwo informacje,
      które mogą pomóc Wam i Waszym dzieciom przetrwać ten trudny okres
      .

      W związku z dynamiczną i niecodzienną sytuacją w naszym kraju, prosimy monitorować informacje na naszej stronie internetowej. Będziemy na bieżąco informować o zmianach
      w organizacji pracy Poradni.

      ŻYCZYMY  PAŃSTWU  DUŻO  ZDROWIA  i  WYTRWAŁOŚCI !

      Z poważaniem,

      Zespół Pracowników

       Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

      w Krośnie Odrzańskim

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim
    • sekretariat@zsp.powiatkrosnienski.pl
    • sekretariat@zsp.powiatkrosnienski.pl
    • 68 383 50 52 fax: 68 383 50 22
    • ul. Szkolna 1 66-600 Krosno Odrzańskie Poland
    • www.bibliotekazsp.wordpress.com e-mail: biblioteka@zsp.powiatkrosnienski.pl
    • Dyrektor szkoły Barbara Kołarzyk e-mail: b.kolarzyk@zsp.powiatkrosnienski.pl
    • Inspektor Ochrony Danych Maciej Piwko sekretariat@zsp.powiatkrosnienski.pl 68 383 50 52
   • Logowanie