• Szkolenie proobronne klas mundurowych

     • W dniu 15.01.2024 r. klasy mundurowe odbyły kolejne szkolenie proobronne. W trakcie szkolenia przeprowadzono zajęcia: na symulatorze strzelań „Cyklop”, z przyjmowania postaw strzeleckich, przeszkolono uczniów z zasad BLOS. Żołnierze z patrolu saperskiego przeprowadzili zajęcia profilaktyczne obejmujące zasady rozminowania terenu. Wszystkie zajęcia odbyły się pod nadzorem instruktorów z jednostki patronackiej oraz zespołu patrolu rozminowania z Krosna Odrzańskiego.

     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

     • Biblioteka szkolna zaprasza uczniów i nauczycieli do wypożyczania zakupionych lektur
      i nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

      Informujemy, że Biblioteka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 15000,00 złotych w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”Priorytet 3, kierunek interwencji 3.2.

      Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

     • .

     • Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Kingi Szymonik, uczennicy naszej szkoły. Żadne słowa nie są w stanie oddać naszego bólu. Wiemy, że nie tak miało się potoczyć Twoje życie… Wszystko to, co sobie przypominamy z przeszłości sprawia, że jest nam szczególnie trudno się z Tobą pożegnać. Rodzinie i Najbliższym Śp. Kingi składamy wyrazy głębokiego współczucia.

      Dyrekcja, Pracownicy oraz Uczniowie.