• W stronę gwiazd czyli OMSA 2024

     • W dniach 21-23.03.2024 r.  uczeń Kamil Szumow z klasy III b wraz z nauczycielką Marzeną Truchan-Michalak byli uczestnikami 50. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego, które odbyło się w Grudziądzu. Kamil był  jedynym prelegentem z województwa lubuskiego. Udział w takim seminarium to okazja do spotkania się z cenionymi ludźmi nauki oraz młodzieżą z całej Polski, którzy pasjonują się astronomią. Kamil wygłosił referat pt. Proste obserwacje nieba, w którym zachęcał słuchaczy do tworzenia własnych instrumentów obserwacyjnych jak teleskop i radioteleskop. Po wykładzie odpowiadał na pytania wykładowców wyższych uczelni oraz publiczności. Poradził sobie fantastycznie. Rozmowy w grupach trwały do późnych godzin nocnych.

      Gratulujemy Kamilowi udziału w seminarium i życzymy dalszych sukcesów w zgłębianiu tajemnic Wszechświata.

     • Dzień Wiosny

     • 21.03.2024 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przywitali wiosnę na sportowo i wesoło.
      W hali sportowej odbył się Turniej Piątek Piłkarskich oraz konkurs na najlepsze przebranie z okazji Dnia Wiosny. Zapraszamy na fotorelację.

      Zdjęcia:

      Gabriela Winiarska, Julia Hołownia, Klaudia Dubicka

       

       

     • Łowimy Talenty

     • 19 marca 2024 rozdane zostały dyplomy uczestnictwa w konkursie języka niemieckiego organizowanym w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Trzy osoby zajęły wysokie miejsca. Wiktoria Siepielska zdobyła aż 91,96% i zajęła 18 miejsce w kraju a 1 w naszym województwie, Tobiasz Tracz 6 miejsce w województwie, a Natalia Białkowska 21 miejsce. Wszyscy otrzymali dyplomy, a najlepsi słodki upominek. Serdecznie gratulujemy.

     • Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim.

     • W związku z pytaniami części rodziców uczniów obecnych klas ósmych szkół podstawowych, dotyczących oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim na rok 2024/2025 wyjaśniam:

      Nasza oferta edukacyjna jest znacznie okrojona ze względu na małą liczbę tegorocznych absolwentów szkół podstawowych. W roku szkolnym 2024/2025 o przyjęcie  do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych ubiegać będą się tylko dzieci, które na podstawie zmiany przepisów  o systemie oświaty z grudnia 2015 roku, rozpoczęły naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Według danych pozyskanych ze wszystkich  szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Krosno Odrzańskie oraz gmin ościennych, w klasach 8 uczy się  obecnie tylko 101 uczniów, czyli trzykrotnie mniej niż w poprzednim roku szkolnym.

      Z ankiet przeprowadzonych w 10 szkołach  podstawowych (SP1 Krosno Odrz., SP2 Krosno Odrz., SP3 Krosno Odrz., SP Bobrowice, SP Bytnica, SP Dychów, SP Gęstowice, SP Maszewo, SP Osiecznica, SP Wężyska) wynika, że nie jest zasadne tworzenie klasy I w  Technikum w Krośnie Odrz.  w nadchodzącym roku szkolnym, ze względu na nikłe zainteresowanie uczniów, obecnych klas ósmych, tym typem szkoły. Analiza danych z ankiet wskazała bowiem, że technikum informatycznym zainteresowanych jest  czworo uczniów, technikum fotografii i multimediów – troje uczniów, technikum rachunkowości – jeden uczeń. Większe zainteresowanie jest klasą mundurową w liceum ogólnokształcącym, ale wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas ósmych wskazują, że  deklarowana liczba osób nie pozwoli utworzyć  klasy I oddziału przygotowania wojskowego, ponieważ w tym oddziale  nauczanie jest zorganizowane na podstawie przypisów wykonawczych Ministerstwa Obrony Narodowej, która określa m.in. minimalną liczbę uczniów w klasie.

      Sieć szkół w powiecie powinna opierać się na racjonalności, tj. powinna być zgodna z zainteresowaniami uczniów, ale również z możliwościami finansowymi organu prowadzącego.

      W związku z powyższym Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim, w roku szkolnym 2024/2025, prowadzić będzie  rekrutację do liceum ogólnokształcącego i branżowej szkoły I stopnia.

       

                                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                                   Barbara Kołarzyk  dyrektor

                                                                                                          Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

                                                                                                                       w Krośnie Odrzańskim

     • Dzień Otwarty Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze

     • W dniu 6 marca br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładach i warsztatach zorganizowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. Podczas spotkania ze studentami i władzami uczelni poznaliśmy wydział i dowiedzieliśmy się, dlaczego warto wybrać akurat tą uczelnię. Nasi uczniowie mogli zapoznać się z krainą technologii, która oferuje nieskończone możliwości
      i wykorzystuje naszą kreatywność. Mieliśmy możliwość doświadczyć, jak nauka i zabawa pojazdami ciężarowymi i robotami mobilnymi pozwala na projektowanie rozwiązań mikroprocesowych, które służą do wymiany danych używanych w sieciach sensorycznych. Dodatkowym atutem naszej wizyty była możliwość zwiedzenia wielu budynków uniwersyteckich, w których odbywają się zajęcia.

      Dzień otwarty z pewnością pomoże naszym uczniom podjąć decyzję i wybrać kierunek studiów odpowiedni dla nich.

     • Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne

     • W dniu 4.03 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Wojewódzkim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno – Astronautycznym. Kamil Szumow wygłosił referat o prostych obserwacjach nieba. Sam wykonał domowy radioteleskop i przeprowadził nim obserwacje. Wanesa Korab omówiła wyniki swoich obserwacji w pracy pt. Księżyc wciąż mnie zadziwia. Andrzej Syrewicz przybliżył uczestnikom seminarium dźwięki wybranych ciał w Kosmosie.

      Poświęcony czas i trud włożony w powstanie tak fantastycznych prac przyniósł na pewno poszerzenie wiedzy z dziedziny astronomii. Jury wyróżniło pracę Kamila i Wanesy i zaprosiło do udziału w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym, które odbędzie się w dniach 21-23 marca w Grudziądzu. Uczniowie będą tam jako jedyni reprezentować województwo lubuskie. Warto nadmienić, że Andrzej Syrewicz był uczestnikiem tego seminarium   w roku 2023.

      Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, życzymy dalszych sukcesów i radości z pogłębiania wiedzy o Wszechświecie.

     • Konkurs ortograficzny

     • Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, uczniowie naszej szkoły, sprawdzili swoje umiejętności językowe, pisząc dyktando. W ZSP pisanie dyktanda stało się tradycją, uczniowie pisali je już po raz siedemnasty. W tym roku z tekstem najeżonym pułapkami ortograficznymi zmierzyło się aż 24 uczniów. Autorem tekstu dyktanda jest były nauczyciel naszej szkoły, a obecnie autorytet w dziedzinie językoznawstwa, prof. dr hab. Edward Polański.

      Najlepiej dyktando napisali: Anastazja Karbowiak z klasy III B LO, Marta Dębińska z klasy V Tp i Maria Olejnik z klasy II B LO. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe
      i gratulacje od pani dyrektor Barbary Kołarzyk. Nagrody zostały zakupione ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.