• Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.)

     • Wytyczne MEiN, MZ i GIS

      dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

      (aktualizacja 17.05.2021 r.)

      Ogólne zasady:

      Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.

      Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

      Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.

      Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

       

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
      2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
      3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
      4. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
      5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady: opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      6. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
      8. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.
     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

     • Dziś w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w reżimie sanitarnym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia podczas egzaminów maturalnych.

     • [*]

     • Nie umiera ten, kto trwa w pamięci

      i sercach naszych”

           Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Małgorzaty Niesuchorskiej, która przez długie lata w piękny i mądry sposób współtworzyła historię Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim.

          Żegnamy wspaniałą Koleżankę, niezwykle zaangażowaną w życie szkoły, zawsze życzliwą, pełną humoru, cenioną Nauczycielkę, oddaną Przyjaciółkę i Wychowawcę młodzieży.

          Gosiu, żegnając Cię dziękujemy za Twoją obecność wśród nas, za wszelkie dobro i przyjaźń. Na zawsze pozostaniesz w sercach przyjaciół, wdzięcznych uczniów, rodziców i nauczycieli.

      Będziesz żyła w naszej pamięci zawsze… Spoczywaj w pokoju.

      Rodzinie i Najbliższym Śp. Małgosi

      składamy wyrazy głębokiego współczucia.

      Dyrekcja, Pracownicy

      oraz Uczniowie

     • Konferencja on-line upowszechniająca rezultaty projektu „Staże zagraniczne droga do sukcesu w Unii Europejskiej”.

     • 11.02.2021 r. odbyła się konferencja, na którą uczestnicy projektu zaprosili przedstawicieli organu prowadzącego, szkół, lokalnych pracodawców, media oraz przedstawicielkę organizacji goszczącej ETN Sistema Turismo, panią Katarzynę Gawronek. 

      Uczniowie zaprezentowali stronę projektu oraz stworzone pod wpływem wiedzy i nabytych umiejętności prace. Klikając w logo Erasmus Plus na stronie szkoły, można zajrzeć na stronę projektu, aby obejrzeć filmy z pobytu we Włoszech, zdjęcia techników fotografii przygotowane na wystawę, filmy poklatkowe, trójjęzyczne słowniczki pojęć branżowych i poradniki przygotowane przez techników informatyków i ekonomistów.

      Technicy informatycy zaoferowali też lokalnym pracodawcom możliwość wykonania drobnych usług informatycznych, przygotowanie darmowej strony internetowej firmy, ulotki czy wizytówki.

      Uczestnicy projektu podkreślali znaczenie staży zagranicznych w doskonaleniu umiejętności zawodowych, językowych, poznawaniu życia i kultur społeczeństw europejskich.  Goście, szczególnie Starosta Krośnieński Grzegorz Garczyński i wicestarosta Ryszard Zakrzewski potwierdzili znaczenie wyjazdów zagranicznych i kontaktów międzyludzkich w rozwoju człowieka, pogratulowali uczniom umiejętności. Przedstawicielka ETN Sistema Turismo, pani Katarzyna Gawronek,  doceniła pracę koordynatorów i opiekunów młodzieży. Spotkanie potwierdziło realizację celów projektu i dobrą współpracę szkoły z organem prowadzącym i ETN Sistema Turismo. 

     • Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

     • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Unii Europejskiej od 2004 roku. Od kilku lat przekroczył już granice Europy
      i dotarł do ponad 150 krajów. Jest to największa światowa akcja na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu oraz promocji pozytywnego wykorzystywania sieci.

       

      Organizatorem DBI w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange a partnerami firmy Facebook Polska, Google Polska, Samsung i Librus.

      W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypada na wtorek 9 lutego, ale obchody będą trwały przez cały luty i marzec.

       

       

      Bezpłatna konferencja online dla nauczycieli i edukatorów

      Co roku w Dzień Bezpiecznego Internetu organizowana jest konferencja adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących
      z dziećmi. W poprzednich latach gromadziła w Warszawie kilkuset uczestników na gali oraz kilka tysięcy przed komputerami. W tym roku ze względu na pandemię konferencja odbędzie się całkowicie online
      9 lutego 2021 r. o godz. 17. Poprowadzi ją dziennikarka Justyna Suchecka, a wśród prelegentów znajdą się m.in. popularyzator nauki dr Tomasz Rożek, medioznawca dr Tomasz Jachymek czy psychoterapeutka Aleksandra Hapcar.  Pełny program i transmisja (dostępna bez logowania) do obejrzenia na stronie www.dbi.pl.

     • Drodzy przyjaciele.

     • Wszyscy dobrze znaliśmy Grzesia Woźniaka. Przez prawie 3 lata nasze drogi splatały się ze sobą i dzisiaj  bardzo trudno uwierzyć, że to już przeszłość. Jego niespodziewana śmierć zaskoczyła nas wszystkich.  Jeszcze długo będziemy zastanawiać się, dlaczego tak się stało.

      Grzegorz był dobrym   człowiekiem, wspaniałym przyjacielem, życzliwym kolegą . My - koleżanki
      i koledzy -   zawsze mogliśmy  liczyć na jego pomoc, nigdy nie zabrakło mu czasu dla drugiej osoby.

      Miał  ogromne poczucie humoru. Swoim pozytywnym usposobieniem dodawał ludziom siły
      i sprawiał, że smutny, deszczowy  dzień od razu stawał się  lepszy.

      Wszyscy pamiętamy  nasze spotkanie w klasie pierwszej. Już wtedy zrobił na  nas wrażenie osoby sympatycznej, energicznej i pomysłowej. Kochał  cały świat - „ biegł przez życie z całych sił
      i uśmiechał się  do ludzi”.

      Żadne słowa nie są w stanie oddać naszego bólu po  stracie  kolegi, który  zaczął dopiero wkraczać w dorosłość. Wiemy, że nie tak miało się  potoczyć  jego życie. Wszystko to, co sobie przypominamy z przeszłości  sprawia, że  jest nam szczególnie trudno pożegnać się z  Grzesiem. Jego odejście napełnia nas ogromnym smutkiem i żalem.


      Zapewniamy także o  naszym ogromnym współczuciu i wsparciu dla  Jego rodziny.

       

                                       Koleżanki, koledzy, wychowawczyni klasy III BS  w ZSP w Krośnie Odrzańskim
       

     • Oferta Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim

     • Szanowni Państwo !

      W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową informujemy, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim prowadzi działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych.

      W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji
      wspieramy dzieci, młodzież, rodziców oraz pracowników szkół i przedszkoli.

      Z pracownikami Poradni  można kontaktować się telefonicznie
      pod nr tel. Poradni: 68 383 0260  lub mailowo:

      SŁUŻBOWE  ADRESY e- mail  PRACOWNIKÓW  PORADNI

      Lp.

      Nazwisko i imię

      Służbowy adres mailowy/ login

      1.

      Biekisz Jadwiga

      j.biekisz@ppp.powiatkrosnienski.pl

      2.

      Bożemska- Szwed Kornelia

      k.bozemska-szwed@ppp.powiatkrosnienski.pl

      3.

      Dudarska- Piwnicka Marta

      m.dudarska-piwnicka@ppp.powiatkrosnienski.pl

      4.

      Grabowska Klaudia

      k.grabowska@ppp.powiatkrosnienski.pl

      5.

      Gugała Marlena

      m.gugala@ppp.powiatkrosnienski.pl

      6.

      Jakubczak- Tomaszewicz Joanna

      j.jakubczak-tomaszewicz@ppp.powiatkrosnienski.pl

      7.

      Kawa Anna

      a.kawa@ppp.powiatkrosnienski.pl

      8.

      Kasowska Ewa

      e.kasowska@ppp.powiatkrosnienski.pl

      9.

      Szaj- Rasiewicz Aleksandra

      a.szaj-rasiewicz@ppp.powiatkrosnienski.pl

      10.

      Szewczyk Joanna

      j.szewczyk@ppp.powiatkrosnienski.pl

      11.

      Sztandera Alicja

      a.sztandera@ppp.powiatkrosnienski.pl

      12.

      Witczak Maria

      m.witczak@ppp.powiatkrosnienski.pl

       

      MOŻNA RÓWNIEŻ UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ W PORADNI DZWONIĄC NA NR TEL. 68 383 0260

      Proponowane działania Poradni:

       

      1. DLA RODZICÓW:
      1. Poradnictwo telefoniczne poprzez e-mail oraz  dotyczące:
      • prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,
      • trudności edukacyjnych,
      • trudności wychowawczych,
      • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem,
      • wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu – harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwa w sieci,
      • inne w zależności od potrzeb rodziców.
      1. Wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady dotyczące  zgłaszanego problemu.
      2. Konsultacje psychologiczne.
      3. Konsultacje logopedyczne.
      4. Konsultacje pedagogiczne.
      5. Konsultacje tyflopedagogiczne.
      6. Konsultacje surdopedagogiczne.
      7. Konsultacje dla rodziców dzieci z autyzmem w tym zespołem Aspergera.
      8. Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania,
       opinii WWRD niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w Poradni – po konsultacji telefonicznej z pracownikiem merytorycznym Poradni.
      1.  DLA NAUCZYCIELI:

       

      1. Poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
      • prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w domu i dbania
       o zdrowie całej rodziny,
      • redukowania poziomu lęku u uczniów i ich rodziców,
      • organizacji pracy ucznia w trakcie nauki zdalnej,
      • dostosowania wymagań edukacyjnych podczas edukacji zdalnej,
      • trudności emocjonalno- motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną nauką w domu
       i ocenianiem,
      • trudności emocjonalno- społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej,
      • inne w zależności od potrzeb nauczycieli:
      1. Konsultacje dotyczące opinii i orzeczeń.
      2. Konsultacje dotyczące prowadzonych działań na terenie szkół i przedszkoli,
       np. badań przesiewowych SRD, PROLEXIA, logopedycznych i innych.
      3. Konsultacje wszystkich pozostałych problemów zgłoszonych przez wychowawców,
       nauczycieli, pedagogów.

       

      1.  DLA UCZNIÓW:

       

      1. Poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
      • dbania o zdrowie psychiczne,
      • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz terminowości wykonywania zadań w systemie zdalnym,
      • radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,
      • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną,
      • uświadamiania cyberzagrożeń i sposobów reagowania na nie,
      • zaspakajania potrzeby własnej przestrzeni,
      • radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych,
      • inne w zależności od potrzeb uczniów:
      1. Terapia – komunikacja: on-line, e-mail, telefoniczna, Facebook, Messenger:

       

      • logopedyczna,
      • psychologiczna,
      • pedagogiczna,
      • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

      Dodatkowo na stronie naszej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
      [ppp.powiatkrosnienski.pl] utworzono zakładkę:

      PORADY w KRYZYSIE

       

      Poradnia posiada również Facebook.

      Znajdziecie tam Państwo informacje,
      które mogą pomóc Wam i Waszym dzieciom przetrwać ten trudny okres
      .

      W związku z dynamiczną i niecodzienną sytuacją w naszym kraju, prosimy monitorować informacje na naszej stronie internetowej. Będziemy na bieżąco informować o zmianach
      w organizacji pracy Poradni.

      ŻYCZYMY  PAŃSTWU  DUŻO  ZDROWIA  i  WYTRWAŁOŚCI !

      Z poważaniem,

      Zespół Pracowników

       Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

      w Krośnie Odrzańskim

     • „Szlachetna paczka”

     • Pomimo pandemii uczniowie klas mundurowych  ZSP pamiętali o podopiecznych Powiatowego Domu Dziecka. W ramach akcji „Szlachetna paczka” zorganizowali wizytę i dostarczyli prezenty dla dzieci.

     • Porozumienie o współpracy

     • W dniu 02 grudnia 2020r. na podstawie Decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej podpisano Porozumienie o współpracy między: 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, dotyczące realizacji Programu szkolenia uczniów  oddziału przygotowania wojskowego (OPW) w Liceum Ogólnokształcącym ZSP.

     • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

     • Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka ZSP ogłosiła dwa konkursy: Plebiscyt na najciekawszą książkę i Konkurs na najciekawszą recenzję książki. W plebiscycie zwyciężyła najsłynniejsza książka Aleksandra Kamińskiego - „Kamienie na szaniec”, wierny zapis działalności młodzieżowych grup oporu w latach okupacji. Na drugim miejscu znalazł się ,,Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupery’ego, książka należąca do światowej klasyki literatury. Trzecie miejsce w szkolnym plebiscycie uzyskał światowy bestseller – cykl powieści o „Harrym Potterze” Joanne Kathleen Rowling. Miejsce czwarte przypadło głośnej książce Erica-Emmanuela Schmitta „Oskar i Pani Róża”, która została uznana wydarzeniem literackim na miarę „Małego Księcia”. Piąte miejsce zajął polski bestseller - „Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskiego - rozsławiony na całym świecie przez grę komputerową stworzoną na motywach tej powieści. Najciekawszą recenzję książki napisała Joanna Śpiewak z klasy I c LO. Uczennica w swojej recenzji zachęcała rówieśników do przeczytania ważnej i mądrej książki Erica-Emmanuela Schmitta „Oskar i Pani Róża”. Wśród uczestników plebiscytu rozlosowane zostały nagrody książkowe, a najlepsza recenzja zostanie opublikowana w gazetce szkolnej.

     • Zdalne nauczanie

     • 2Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim informuje, że od dnia 19 października 2020 r. wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu szkoły.  Uczniowie ZSP przechodzą na tryb kształcenia na odległość do czasu obowiązywania strefy czerwonej w powiecie krośnieńskim. W okresie od 24 października do 29 listopada br. uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach COVID-19.

     • Erasmus Days 2020

     • W dniach 15-17 października w całej UE trwają Dni Erasmusa - Erasmus Days 2020. W naszej szkole odbywają się spotkania, w czasie których uczniowie zdobywają wiedzę o możliwościach, jakie młodym ludziom daje program Erasmus. Uczestnicy mobilności we Włoszech finansowanej z środków programu Erasmus Plus mówią o swoich osiągnięciach, efektach swojej pracy.

     • Europejski Dzień Języków Obcych

     • Dnia 29 września br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim uczniowie obchodzili Europejski Dzień Języków Obcych.

      Świętowanie tego dnia uświadamia nam, jak wiele korzyści przynosi człowiekowi nauka języków obcych. Dzięki ich znajomości możemy lepiej zrozumieć innych ludzi oraz bliżej poznać ich tradycje i kulturę.

      Jak co roku Europejski Dzień Języków Obcych był wspaniałą okazją do zaprezentowania języka, kultury
      i obyczajów krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Młodzież na lekcjach języka niemieckiego
      i angielskiego uczestniczyła w różnych konkursach językowych i wykazywała się swoją wiedzą podczas rozwiązywania następujących zadań:

      1. Wyrazy pochodzenia obcego- uczestnicy musieli odgadnąć pochodzenie danego słowa.

      2. Łamańce językowe- wszyscy wiedzą, że każdy język ma swój stół z powyłamywanymi nogami, czyli zwroty trudne do wypowiedzenia. Podczas tej konkurencji nauczyciele języków obcych oceniali poprawność fonetyczną wypowiadających się osób.

      3. Test gramatyczny – podczas jego rozwiązywania uczniowie musieli wykazać się poprawną znajomością środków językowych.

      Ponadto uczniowie brali udział w quizie wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych. Uczniowie z grupy 1B podjęli wyzwanie i na lekcji języka angielskiego musieli dopasować 3 podstawowe słowa „ dziękuję”, „cześć „
      i „kocham Cię” do wersji w różnych językach. Okazało się, że „ kocham Cię” jest najlepiej rozpoznawalnym wyrazem. Okazało się również, że z malutką pomocą Pani Małgorzaty Stępień udało się rozpoznać na zdjęciach osoby należące do rodziny królewskiej a nawet odgadnąć rezydenta z 10 Downing Street w Londynie!

      Europejski Dzień Języków Obcych był dla nas wszystkich - zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów- wspaniałym przeżyciem, niezapomnianą chwilą, ale przede wszystkim doskonałą zabawą.

      Dziękujemy uczniom wszystkich klas za udział w konkursach, za zaangażowanie i wspaniałą, zdrową rywalizację.

     • Szkolenie klas mundurowych

     • 14 września 2020 roku klasy mundurowe rozpoczęły kolejny etap szkolenia. W oparciu o obiekty patronackie zapoznali się ze strukturą JW, rozmieszczeniem obiektów i ich ochroną. Odwiedzili teren poligonu, gdzie zapoznali się z podstawowym uzbrojeniem oraz sprzętem specjalistycznym.   

     • "Pola Nadziei"

     • Po raz kolejny uczniowie naszej Szkoły włączyli się w akcję charytatywną "Pola Nadziei" sądząc na terenie Szkoły cebulki żonkili, wspierając w ten sposób hospicjum. Była to lekcja, podczas której nauczyliśmy się, że warto czynić dobro. Warto pomagać. Czekamy do wiosny kiedy zakwitnie szpaler pięknych, żółtych kwiatów przypominających nam o pięknie drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego pomocy.

      ks. Michał Szot

     • Czerwony Autobus Krwiodawstwa

     • 17 września 2020 roku odwiedził nas Czerwony Autobus Krwiodawstwa. Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w akcjach PCK i NCK. Otrzymaliśmy certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi.   

     • Śmierć zawsze przychodzi nie w porę...

     • Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Romana Chorzępy, naszego Kolegi, nauczyciela fizyki.  Pan Roman poświęcił naszej szkole całe swoje życie. Pozostawił po sobie duży spadek w postaci wielu pokoleń wychowanków, którzy dzięki niemu  zdobywali cenną wiedzę. Ksiądz Jan Twardowski napisał: "Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych".  Panie Romanie żegnamy, spoczywaj w pokoju.